Groenestroomcertificaten

Brussel en de industrie

Groenestroomcertificaten (GSC) zijn regionale steunmaatregelen die zijn ingevoerd om de productie van groene elektriciteit te ondersteunen. Ze worden nog steeds gebruikt in de industrie en in Brussel, maar zijn verdwenen voor nieuwe residentiële installaties in Wallonië en Vlaanderen.

Hoe werkt het ?

Enerzijds hebben producenten van groene elektriciteit recht op GSC's voor hun productie. Anderzijds zijn de elektriciteitsleveranciers verplicht jaarlijks een bepaald aantal GSC's aan te geven (quotuminlevering). Om aan hun verplichting te voldoen, kopen zij GSC's van producenten. Het aanbod van en de vraag naar GSC's bepaalt de marktprijs

Uiteindelijk verhalen de leveranciers de kosten van hun quotuminleveringsverplichting op hun eindafnemers van elektriciteit.

Hoeveel GSC's krijg ik ?

Groenestroomcertificaten voor de Waalse industrie

Voor industriële installaties in Wallonië (vermogen > 10 kVA) is een reserveringsmechanisme ingesteld. Een industrieel kan, met de hulp van zijn fotovoltaïsche installateur, een dossier indienen en Groenestroomcertificaten reserveren volgens een bepaalde enveloppe per jaar. Het aantal Groenestroomcertificaten hangt af van de reserveringsdatum en het vermogen van de installatie.

De groenestroomcertificaten in Brussel

5 systemen voor het toekennen van GSC's in Brussel

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan Brusselse producenten wordt toegekend, varieert. Voor installaties gelijk aan of kleiner dan 5 kWp (die van particulieren) bedraagt het aantal certificaten 2,4 per MWh. Voor installaties van grote bedrijven, boven 250 kWp, bedraagt het aantal groenestroomcertificaten 1,3. Voor installaties tussen 5 en 36 kWp is er niets veranderd: zij blijven 2,4 groenestroomcertificaten ontvangen zoals vóór 2021. Die tussen 36 en 100 kWp zijn verlaagd tot 1,9 certificaten en die tussen 100 en 250 kWp tot 1,6.

Ondanks de vermindering van het aantal toegewezen certificaten, blijft het mechanisme voor elke configuratie interessant. Voor een installatie van 14 fotovoltaïsche panelen die een verbruik van 4000 kWh kunnen dekken, kunt u gemiddeld 900 euro per jaar innen dankzij de groene certificaten die gedurende 10 jaar worden toegekend. En u bespaart geld op uw elektriciteit, en dat is het belangrijkste doel!

Enkele verwezenlijkingen in uw buurt

Cilyx vertrouwt op Polarsun voor zijn fotovoltaïsche installatie

Industrieën

Warmtepompen - Renovatie van de kantoren van Belgotech (Villers-le-Bouillet)

Industrieën

Installation photovoltaïque de 304 panneaux au Delhaize de Dour

Industrieën

Installation de 300 panneaux photovoltaïques chez Odoo (LLN)

Industrieën

Installation photovoltaique aux Cafés Delahaut

Industrieën